Acceptatievoorwaarden

In te leveren oude metalen en/of oude loodaccu’s, worden ter plekke visueel door onze medewerkers gecontroleerd, het soort en de kwaliteit worden ter plekke vastgesteld.

De verkoop kan pas tot stand komen, nadat wij de materialen hebben goedgekeurd. Afgekeurde materialen dient u weer zelf mee terug te nemen!

Onderstaande materialen worden door ons niét ingenomen:

Aluminiumfolie

Batterijen
Waaronder Ni-Cadmium en Lithium-Ion accu’s en oplaadbare accu’s van handgereedschap.

Drukvaten, brandblussers, spuitbussen, gasflessen, LPG-tanks, gesloten voorwerpen etc.

(Ernstige) Verontreinigde metalen
Asbest, metalen met olie, vet- of verfresten, hout, teer, glas, rubber, banden, kunststof, beton, grond, zand, metalen voorzien van chroom 6 verflagen, ondefinieerbare vloeistoffen, radio actief verontreinigde metalen etc.

Kluizen

Kwik

TL-buizen, lampen en condensatoren

Wit- en bruingoed
Televisies, koelkasten, wasmachines, beeldschermen, toetsenborden, huishoudelijke apparaten en elektrische gereedschap.

Wrakken
Auto’s, motoren, scooters en brommers.

 

 

N.B. Voor materialen die we accepteren waar vuil aan of bij zit – maar wat niet zwaar verontreinigd is – (zoals b.v. piepschuim of plastic) zal vuilaftrek worden berekend bij de afrekening.

Indien u gebruik maakt van onze containerservice en wij treffen één van bovenstaande (foutieve) materialen en/of stoffen aan. Dan wordt er contact met u opgenomen. Het verontreinigde materiaal gaat retour naar de ontdoener of wordt – indien overeenstemming is bereikt – afgevoerd naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf op kosten van de ontdoener.